Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 15/2023 od 03.03.2023.)


  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Oslobodilaca Rakovice, Oslobođenja i tramvajske okretnice, Gradska opština Rakovica
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu Puž
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kući legata
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Teatru Vuk

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex