Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 149/2020 od 25.12.2020.)


  • Odluka o budžetu Gradske opštine Vračar za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Vračar
  • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove Centar za obrazovanje i kulturu "Božidarac-1947", Beograd
  • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove Centar za obrazovanje i kulturu "Božidarac-1947", Beograd
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Palilula za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex