Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 148/2020 od 25.12.2020.)


 • Rešenje gradonačelnika grada Beograda broj 5-7556/20-G od 25. decembra 2020. godine
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2020. godinu
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Upravi Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o potvrđivanju Rešenja koje je donelo Veće Gradske opštine Voždovac između dve sednice Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Komisije za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Ustanove "Dom kulture Ripanj"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove "Dom kulture Ripanj"
 • Rešenje o razrešenju direktora "Humanitarne fondacije - srcem za Voždovac"
 • Rešenje o imenovanju direktora "Humanitarne fondacije - srcem za Voždovac"
 • Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Zaključak o ispravci Rešenja o izboru Komisije za urbanizam i komunalno-stambene delatnosti Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Zaključak o ispravci greške u Rešenju o izboru Komisije za predstavke i žalbe Skupštine Gradske opštine Voždovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex