Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 146/2020 od 24.12.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Zvezdara za 2021. godinu sa Kadrovskim planom
 • Odluka o ustanovljenju javnih priznanja Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o imenovanju Saveta Dečjeg pozorišnog festivala "Pozorište zvezdarište"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara" za 2021. godinu, sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2020. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga zakupa poslovnog prostora i postavljanju reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2021. godinu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Čukarica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex