Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 145 od 31.12.2019.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik kojim se utvrđuju cene usluga za kontrolu i smanjenje populacije glodara, insekata i štetnih organizama i poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama na teritoriji grada Beograda sa Cenovnikom
  • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd za 2020. godinu
  • Poslovnik Veća Gradske opštine Surčin
  • Odluka o ustupanju na upravljanje i korišćenje tri kvatromarana Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin
  • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin na Odluku kojom se usvaja Cenovnik zakupa bilborda sa Odlukom i Cenovnikom
  • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije Surčin na Odluku o izmeni Cenovnika usluga u ugostiteljskim i sportskim objektima sa Odlukom
  • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin na Odluku o utvrđivanju cenovnika za pružanje usluga zimske službe sa Odlukom
  • Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja Javno preduzeće Poslovni centar - Voždovac, Beograd
  • Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex