Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 144/2020 od 24.12.2020.)


  • Odluka o petom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2020. godinu
  • Aneks II Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex