Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 144 od 30.12.2019.)


 • Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Akcionog plana za održive izvore energije i klimu
 • Rešenje o pristupanju strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Akcionog plana za zeleni grad (GCAP)
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac o dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga sa Odlukom
 • Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac
 • Odluka o izmeni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Sopot
 • Odluka o Upravi Gradske opštine Sopot
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Sopot
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Sopot za 2020. godinu
 • Odluka o lokalnom ombudsmanu Gradske opštine Sopot
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Sopot
 • Ispravka Odluke o izmeni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd
 • Ispravka Statuta Gradske opštine Obrenovac (prečišćen tekst 2)
 • Ispravka Rešenja o obrazovanju Komisije za spomenike i nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex