Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 143/2020 od 22.12.2020.)


 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Nemanjine, Svetozara Markovića, Kralja Milana i Kralja Milutina, gradske opštine Savski venac i Vračar
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detalj- ne regulacije između ulica: Kumodraške, Milisava Đurovića, SMT-a, Nove 1, Đure Mađerčića, Vojvode Stepe, Ljube Vučkovića i kompleksa kolektivnih objekata uz Ulicu Ljube Vučkovića, opština Voždovac, za Blok 1 između ulica: Vojvode Stepe, Omiške, Milunke Savić i Đure Mađerčića
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa TS Beograd 9, gradska opština Zemun
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Rakovica za 2021. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar Rakovica"
 • Rešenje o prestanku mandata članu Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP "Poslovni centar Rakovica"
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex