Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 142/2020 od 21.12.2020.)


 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo bloka uz Ulicu braće Jerković, gradska opština Voždovac
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu, opština Stari grad, za Blok 36
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Odluka o davanju saglasnosti na promenu imena Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Upravnog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana poslovanja UK "Stari grad" za 2020. godinu
 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Stari grad
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju Ustanove kulture "Stari grad" za 2019. godinu
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini naknade za korišćenje javnog parkirališta sa Odlukom
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju cena pijačnih usluga na pijacama GO Surčin sa Odlukom
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju cena - naknade za privremeno korišćenje javnih površina u GO Surčin sa Odlukom
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju dopune Cenovnika usluga za fizička i pravna lica sa Odlukom
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex