Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 142 od 27.12.2019.)


  • Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji koji borave na teritoriji grada Beograda - 2020-2024. godine
  • Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Beograda za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex