Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 140/2020 od 18.12.2020.)


  • Plan detaljne regulacije za novo naselje Ovča, gradska opština Palilula
  • Plan detaljne regulacije za kompleks socijalnog stanovanja u naselju Ovča, gradska opština Palilula

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex