Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 140 od 27.12.2019.)


 • Plan detaljne regulacije dela privredne zone između auto-puta Beograd - Zagreb (I.A-A3), regionalnog puta R-267 (II.B-319) i železničke pruge Batajnica - Resnik, gradska opština Surčin
 • Rešenje o izboru zamenika ombudsmana Grada Beograda
 • Rešenje o izboru zamenika ombudsmana Grada Beograda
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika gradskog pravobranioca grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju zamenika gradskog pravobranioca Grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove "Gradski centar za fizičku kulturu"
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove "Gradski centar za fizičku kulturu"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex