Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 13/2022 od 11.02.2022.)


 • Odluka o raspisivanju Izmene broj 1 javnog poziva sa sufinansiranje mere energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stambenim zgradama na teritoriji grada Beograda - na području gradske opštine Palilula sa Izmenom broj 1 javnog poziva
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju kriterijuma za nagrađivanje učenika koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade
 • Odluka o utvrđivanju sadržaja i vrednosti finansijske pomoći za decu i porodicu iz budžeta Gradske opštine Vračar za 2022. godinu
 • Odluka o utvrđivanju iznosa za nagrađivanje učenika u 2022. godini koji su na gradskim (okružnim), republičkim, regionalnim i međunarodnim takmičenjima osvojili nagrade
 • Odluka o vrsti, obimu i kriterijumima za nagrađivanje učenika i studenata iz budžeta Gradske opštine Vračar za 2022. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za gradsku opštinu Zemun
 • Odluka o izmenama Odluke o pravu na novogodišnju novčanu čestitku majci prvorođene devojčice i prvorođenog dečaka rođenih 1. januara
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Zemun u stalnom sastavu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Gradske opštine Zemun
 • Poslovnik o radu Izborne komisije Gradske opštine Palilula
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o izmeni Odluke o nagradama Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu
 • Rešenje o izboru člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o izboru člana Saveta za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za kulturu Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o trećoj promeni Statuta Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac, sa Finansijskim planom za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Lazarevac za 2022. godinu sa Finansijskim planom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period 1. januar - 31. decembar 2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za kulturu Lazarevac sa Finansijskim planom prihoda i rashoda za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP "Toplifikacija" Lazarevac za 2022. godinu
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Opštinske izborne komisije Gradske opštine Mladenovac u stalnom sastavu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex