Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 14 od 02.03.2020.)


 • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2020. godinu
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Zemun
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Zemun
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije saobraćajnice sa infrastrukturom u koridoru planiranog puta I reda broj 22, Gradska opština Barajevo
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Vranić, Gradska opština Barajevo
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Guncati, Gradska opština Barajevo
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Glumčevo brdo, Gradska opšina Barajevo
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Beljina, Gradska opština Barajevo
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Meljak, Gradska opština Barajevo
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije saobraćajnice sa infrastrukturom u koridoru planiranog državnog puta I reda broj 22, Gradska opština Barajevo
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Vranić
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Glumčevo brdo
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Guncati
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Beljina
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije groblja u Mesnoj zajednici Meljak


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex