Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 14 od 06.02.2018.)


  Akti gradskih opština

  BARAJEVO

  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2018. godinu
  • Odluka o donošenju Programa gasifikacije i izboru strateškog partnera
  • Odluka o osnivanju "Fondacije za mlade talente Gradske opštine Barajevo"
  • Odluka o imenovanju Nadzornog odbora "Fondacije za mlade talente Gradske opštine Barajevo"
  • Odluka o imenovanju Upravnog odbora "Fondacije za mlade talente Gradske opštine Barajevo"
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - kapitalnih subvencija JKP "10. oktobar" Barajevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex