Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 138/2021 od 31.12.2021.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JKP "Zelenilo - Beograd" sa Cenovnikom
  • Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex