Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 138 od 18.12.2020.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Nagradi grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Fondacije za mlade talente Grada Beograda
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju i radu Službe glavnog urbaniste Grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite
 • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom redu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i načinu izmirenja dugovanja za potrošnju vode korisnika priključenih na neuslovne mreže koje se snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda preko priključka sa blok vodomerom
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o učeničkim i studentskim stipendijama
 • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za Blok 32, gradska opština Novi Beograd
 • Odluka o izmeni Odluke o izradi plana detaljne regulacije pijace "Kalenić", gradska opština Vračar
 • Odluka o podizanju spomenika Hugu Buliju
 • Odluka o izmeni Odluke o podizanju spomenika Diani Budisavljević
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Palilula
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Palilula
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Novi Beograd
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Savski venac
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Savski venac
 • Odluka o dodeli naziva ulice na teritoriji gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o prihvatanju akcija bez naknade izdavaoca Korporacije "FAP" a.d. Priboj od Opštine Priboj - Opštinske uprave Priboj
 • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća GSP "Beograd", Beograd
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za upravljanje javnim putevima grada Beograda "Putevi Beograda" čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasom
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex