Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 137/2021 od 31.12.2021.)


 • Odluka o budžetu Gradske opštine Grocka za 2022. godinu
 • Odluka o pružanju finansijske pomoći porodiljama sa teritorije gradske opštine Grocka
 • Etički kodeks funkcionera Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Veća Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Grocka
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Sopot za 2022. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Sopot u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Sopot
 • Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju ulica u naseljenim mestima na teritoriji gradske opštine Sopot iz kojih se vrši odvoženje kućnog smeća
 • Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduze- ću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin na Odluku o utvrđivanju cenovnika sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex