Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 137 od 18.12.2020.)


  • Odluka o budžetu grada Beograda za 2021. godinu
  • Odluka o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2021. godini
  • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
  • Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Beograda
  • Odluka o umanjenju zakupnine zakupcima koji obavljaju ugostiteljsku, odnosno kinematografsku delatnost u poslovnom prostoru na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd, odnosno na kome grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja, za period decembar 2020 - januar 2021. godine
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
  • Cenovnik usluga organizacionih jedinica Gradske uprave grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex