Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 137 od 27.12.2019.)


  • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije saobraćajnice Široki put, gradska opština Zemun
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo Bloka 11 A, na uglu ulica Trešnjinog cveta i Bulevara Mihajla Pupina, gradska opština Novi Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex