Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 136 od 14.12.2020.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga uklanjanja i premeštanja vozila specijalnim dizalicama, po nalogu nadležnih državnih organa i organa jedinice lokalne samouprave sa Odlukom i Cenovnikom
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za Blok 32, Gradska opština Novi Beograd
  • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u novembru 2020. godine
  • Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost saobraćaja Gradske opštine Vračar

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex