Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 136 od 25.12.2019.)


 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave i posebnih organizacionih jedinica Gradske opštine Surčin
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Surčin
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin
 • Pravilnik o finansiranju aktivnosti iz oblasti obrazovanja i vaspitanja iz budžeta Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o prestanku funkcije opštinskog pravobranioca Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane Gradske opštine Surčin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu programa rada Humanitarne fondacije "Snaga života" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Humanitarne fondacije "Snaga života" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za 2020. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2020. godinu
 • Aneks Kolektivnog ugovora Turističke organizacije Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex