Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 135/2021 od 29.12.2021.)


 • Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Gradskoj opštini Vračar
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Vračar za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove Centar za obrazovanje i kulturu "Božidarac 1947", Beograd
 • Odluka o usvajanju Plana postavljanja privremenih objekata na području gradske opštine Vračar
 • Odluka o okončanju likvidacije ustanove Narodni univerzitet "Božidar Adžija" - u likvidaciji
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Novi Beograd za 2022. godinu
 • Odluka o dopuni Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Novi Beograd
 • Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i lica drugih migrantskih grupa u gradskoj opštini Novi Beograd za period 2022-2025.
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd
 • Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex