Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 135 od 01.12.2020.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu Cenovnika usluga za kontrolu i smanjenje populacije glodara, insekata i štetnih organizama i poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama na teritoriji grada Beograda sa Odlukom o izmeni i dopuni Cenovnika
 • Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o prestanku mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije zamenika predsednika gradske opštine Grocka
 • Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije v.d. direktora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka
 • Rešenje o imenovanju direktora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka
 • Rešenje o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Sopot
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Sopot
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsedniku Skupštine Gradske opštine Sopot
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Sopot

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex