Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 135 od 25.12.2019.)


 • Odluka o budžetu Gradske opštine Vračar za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 • Odluka o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja iz budžeta Gradske opštine Vračar
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Vračar
 • Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa ustanove Sportsko-rekreativno-obrazovni centar "Vračar" Beograd - u likvidaciji
 • Program unapređenja socijalne zaštite na teritoriji gradske opštine Vračar u 2020. godini
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova i članica Komisije za propise, upravu i administrativno-mandatna pitanja
 • Rešenje o razrešenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o razrešenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o razrešenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Vračar

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex