Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 134/2021 od 28.12.2021.)


  • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Lazarevac za 2022. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup nepokretnosti koje koristi Gradska opština Lazarevac
  • Rešenje o prestanku mandata člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o prestanku mandata člana Saveta za budžet i finansije Skupštine Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca
  • Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Lazarevac
  • Rešenje o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac za raspisivanje i sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac" Lazarevac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex