Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 134 od 25.12.2019.)


  • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Lazarevac
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Lazarevac za 2020. godinu
  • Odluka o prestanku važenja Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu
  • Rešenje o prestanku funkcije opštinskog pravobranioca Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o prestanku funkcije zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Treći rebalans Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac za 2019. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Prve izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevca za period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex