Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 134 od 31.12.2018.)


  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK RADOVA I USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA"a ("Sl. list grada Beograda", br. 134/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČENJA NA SISTEM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA JKP "BEOGRADSKE ELEKTRANE" ("Sl. list grada Beograda", br. 134/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 134/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex