Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 133/2021 od 28.12.2021.)


 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2022. godinu
 • Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost Gradske opštine Voždovac za period 2022-2025. godina
 • Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove "Voždovački centar - Šumice"
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Zvezdara za 2022. godinu sa Kadrovskim planom Gradske opštine Zvezdara za 2022. godinu
 • Odluka o kriterijumima, merilima i načinu za izbor projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o dodeli paketa novorođenoj deci na teritoriji gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o osnivanju Filmskog festivala "Zvezdarske otvorene noći filmskih avantura - ZONFA"
 • Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o prestanku funkcije članu Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara" za 2022. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2021. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex