Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 133 od 30.11.2020.)


 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd sa oglasima
 • Plan detaljne regulacije za naselje Veliko selo, Gradska opština Palilula
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Beograda u poslovnom imenu pravnog lica u osnivanju "Agro Belgrade d.o.o."
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti zamenika direktora Apoteke "Beograd"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode", Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija", Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Veterina Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Veterina Beograd",
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace", Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex