Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 133 od 24.12.2019.)


 • Odluka o prestanku važenja odluke o opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o prestanku funkcije opštinskom pravobraniocu Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o prestanku funkcije zameniku opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o prestanku funkcije zameniku opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o prestanku funkcije zameniku opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu sa Kadrovskim planom Uprave Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu
 • Odluka o prestanku važenja odluke o pravobranilaštvu Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o uspostavljanju međuopštinske saradnje
 • Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Savski venac za školsku 2019/20. godinu
 • Rešenje o razrešenju pravobranioca Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o razrešenju zamenika pravobranioca gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o razrešenju zamenice pravobranioca gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o razrešenju zamenice pravobranioca gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o prestanku mandata članova Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex