Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 132 od 23.12.2019.)


 • Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o imenovanju člana i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Čukarica
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Grocka za 2020. godinu
 • Odluka o izmeni osnivačkog akta JP za razvoj gradske opštine Grocka
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju Komisije za planove Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenice opštinskog pravobranioca gradske opštine Grocka
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" Grocka
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JP "Pijace i zelenilo Grocka"
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP "Pijace i zelenilo Grocka"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex