Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 132 od 28.12.2018.)


Akta gradskih opština

VRAČAR

 • Odluka o budžetu Gradske opštine Vračar za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o držanju kućnih ljubimaca na teritoriji gradske opštine Vračar
 • Odluka o produženju mandata zaštitnice građana/građanki Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika/predsednice, zamenika predsednika/predsednice, članova/članica i zamenika/zamenica članova/članica Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Vračar za školsku 2018/19. godinu

ZEMUN

 • Odluka o budžetu Gradske opštine Zemun za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Gradsku opštinu Zemun
 • Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Zemun
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za pijačne i pogrebne usluge Zemun
 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Zemun


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex