Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 131/2021 od 27.12.2021.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Savski venac
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu sa Kadrovskim planom Uprave Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Surčin za 2022. godinu
 • Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji gradske opštine Surčin
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije dela naselja Boljevci - Milinković kompani, Gradska opština Surčin
 • Pravilnik o kriterijumima i postupku odobravanja sredstava za izbor projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Kablovska distribucija, Surčin za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2022. godinu
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela naselja Boljevci - Milinković kompani, Gradska opština Surčin
 • Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex