Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 131 od 23.12.2019.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku kojom se menjaju cene usluga čišćenja i pranja javnih površina Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" sa Odlukom
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za praćenje primene, sporna pitanja i davanje mišljenja o primeni odredaba Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd
  • Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Kralja Milana, Resavske, Nemanjine i Svetozara Markovića, gradska opština Savski venac
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornici Skupštine Gradske opštine Zemun
  • Odluka o budžetu Gradske opštine Zemun za 2020. godinu
  • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun
  • Rešenje o razrešenju člana Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu i izboru novog člana Komisije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex