Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 130/2021 od 24.12.2021.)


  • Odluka o budžetu Gradske opštine Mladenovac za 2022. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti u Izbornoj komisiji Gradske opštine Mladenovac u stalnom sastavu
  • Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Mladenovac u stalnom sastavu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex