Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 130 od 20.12.2019.)


 • Odluka o promeni Poslovnika Skupštine gradske opštine Barajevo
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Barajevo
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Barajevo
 • Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za planove Skupštine Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o razrešenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o prestanku funkcije zameniku opštinskog pravobranioca Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "10. oktobar" Barajevo
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "10. oktobar" Barajevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - kapitalnih subvencija JKP "10. oktobar" Barajevo za nabavku specijalnog vozila autosmećara - prese za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija JKP "10. oktobar" Barajevo za održavanje grobalja za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija JKP "10. oktobar" Barajevo za iznošenje smeća za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija JKP "10. oktobar" Barajevo za zakup poslovnog prostora Crvenog krsta za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke o cenama proizvoda i usluga JKP "10. oktobar" Barajevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex