Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 130 od 27.12.2018.)


Akta gradskih opština

PALILULA

 • Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Palilula
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Palilula za 2019. godinu
 • Odluka o načinu sufinansiranja programa udruženja građana sredstvima iz budžeta Gradske opštine Palilula
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Palilula
 • Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene, specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje, imenovanje poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite za teritoriju gradske opštine Palilula
 • Odluka o prestanku rada i postojanja i brisanju Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa Palilula - Invest Beograd (Palilula) i preuzimanju prava i obaveza Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa Palilula - Invest Beograd (Palilula) od strane Gradske opštine Palilula

BARAJEVO

 • Odluka o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu
 • Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Barajevo
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Barajevo
 • Odluka o pokretanju inicijative za privatizaciju Privrednog društva "Radio Barajevo" d.o.o.
 • Rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora JKP "10. oktobar" Barajevo
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP "10. oktobar" Barajevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija JKP "10. oktobar" Barajevo za iznošenje smeća za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija JKP "10. oktobar" Barajevo za održavanje grobalja za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija JKP "10. oktobar" Barajevo za zakup poslovnog prostora Crvenog krsta za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći - subvencija JKP "10. oktobar" Barajevo za nabavku specijalnog vozila auto-smećara - prese za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex