Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 13/2023 od 22.02.2023.)


 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Beograda za 2023. godinu
 • Izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2023. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti glavnog urbaniste
 • Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra dečjih letovališta i oporavilišta Grada Beograda
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sava centar"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sava centar"
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca direktora Urbanističkog zavoda Beograda JUP
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Urbanističkog zavoda Beograda JUP
 • Rešenje o razrešenju direktora Fondacije za decu i mlade Beograda "Gnezdo"
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Fondacije za decu i mlade Beograda "Gnezdo"
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Fondacije za decu i mlade Beograda "Gnezdo"
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Pozorišta na Terazijama
 • Rešenje o imenovanju dva vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Pozorišta na Terazijama
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Beograda
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex