Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 13/2021 od 12.03.2021.)


 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Ombudsmana grada Beograda za 2020. godinu sa Izveštajem
 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u Beogradu u februaru 2021. godine
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o izmenama i dopuni Poslovnika o radu Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou
 • Odluka o izmenama Odluke o Upravi Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o potvrđivanju članstva Gradske opštine Voždovac u Stalnoj konferenciji gradova i opština - savezu gradova i opština Srbije
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata Savetu za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Saveta za zdravstvo Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru Saveta za socijalna pitanja Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Saveta za mlade Skupštine Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Ustanove "Dom kulture Ripanj"
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove "Dom kulture Ripanj"
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora Ustanove "Dom kulture Ripanj"
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove "Dom kulture Ripanj"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex