Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 13 od 06.02.2018.)


  • Odluka o određivanju Javnog preduzeća "Pošta Srbije" za pružanje usluge prijema, prenosa i uručenja obaveštenja biračima u gradu Beogradu o danu i vremenu održavanja izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisanih za 4. mart 2018. godine i materijalnim troškovima za pružanje usluge
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela Vračarskog platoa za blok između ulica: Čuburske, Patrijarha Varnave, Graničarske i Mačvanske, gradska opština Vračar

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex