Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 129/2021 od 24.12.2021.)


  • Odluka o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2022. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije
  • Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove Centar za kulturu Barajevo
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada Centra za kulturu Barajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama proizvoda i usluga JKP "10. oktobar" Barajevo za 2022. godinu
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Zelenilo - Beograd" Beograd
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex