Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 129 od 20.12.2019.)


 • Odluka o budžetu Gradske opštine Voždovac za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Voždovac
 • Odluka o izmeni Odluke o načinu finansiranja programa udruženja iz budžeta Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru lokalnog ombudsmana Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izboru zamenika lokalnog ombudsmana Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture i obrazovanja "Narodni univerzitet Svetozar Marković"
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture i obrazovanja "Narodni univerzitet Svetozar Marković"
 • Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Poslovni centar - Voždovac" o određivanju visine zakupnine
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Palilula za 2020. godinu
 • Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Palilula
 • Odluka o ustanovljenju nagrada Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Palilula u stalnom sastavu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije opštinskog pravobranioca Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Palilula

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex