Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 129 od 27.12.2018.)


Akta gradskih opština

GROCKA

 • Odluka o prestanku mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o prestanku mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Grocka za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni rešenja o izboru članova Administrativne komisije
 • Rešenje o prestanku funkcije opštinskog pravobranioca Gradske opštine Grocka

SURČIN

 • Odluka o budžetu Gradske opštine Surčin za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Surčin
 • Program razvoja sporta na teritoriji gradske opštine Surčin za period od 2019. do 2021. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin u osnivanju
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Humanitarne fondacije "Snaga života" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane Gradske opštine Surčin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin za 2019. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Surčin za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex