Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 128/2021 od 24.12.2021.)


  • Kolektivni ugovor kod poslodavca JKP "Beogradske elektrane"
  • Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex