Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 127/2021 od 24.12.2021.)


  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Gradske pijace" Beograd
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije"
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge" Beograd
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Javnog vodoprivrednog preduzeća "Beogradvode" Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex