Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 127 od 23.11.2020.)


  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za područje između kompleksa Pravno-birotehničke škole "Dimitrije Davidović" i ulica: Petra Kočića, Trogirske i Tošin bunar, gradska opština Zemun
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu Cenovnika JKP "Zelenilo - Beograd" sa Dopunom cenovnika

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex