Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 127 od 18.12.2019.)


  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Gradski centar za socijalni rad u Beogradu
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Prihvatilište za decu Beograda
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca Ustanova Prihvatilište za odrasla i stara lica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex