Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 126/2022 od 30.12.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Gradska čistoća" na Odluku kojom se utvrđuju cene usluga koje se odnose na Program čišćenja i pranja javnih površina sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Beogradskom dramskom pozorištu
 • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd za 2023. godinu
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2023. godinu sa Kadrovskim planom zaposlenih u Upravi GO Čukarica za 2023. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji gradske opštine Čukarica
 • Pravilnik o nagrađivanju sportskih organizacija za ostvarene rezultate
 • Pravilnik o nagrađivanju učenika sportista i njihovih nastavnika/profesora
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Čukarica
 • Odluka o upravljanju grobljima i sahranjivanju na teritoriji gradske opštine Sopot
 • Odluka o budžetu Gradske opštine Sopot za 2023. godinu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Sopot
 • Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Surčin
 • Zaključak o davanju saglasnosti za brisanje objekta - nekategorisanog puta
 • Aneks I Kolektivnog ugovora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex