Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 126 od 17.12.2019.)


 • Odluka o budžetu Gradske opštine Mladenovac za 2020. godinu
 • Odluka o poslovnom prostoru Gradske opštine Mladenovac
 • Odluka o finansijskoj podršci roditeljima novorođene dece sa teritorije gradske opštine Mladenovac
 • Odluka o finansiranju jednodnevnih izleta za učenike nižih razreda osnovnih škola sa teritorije gradske opštine Mladenovac
 • Odluka o stalnim manifestacijama iz oblasti kulture od značaja za gradsku opštinu Mladenovac
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Mladenovac
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Mladenovac
 • Odluka o prestanku statusa nekategorisanih puteva na teritoriji gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o prestanku mandata opštinskog pravobranioca Gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Mladenovac
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Mladenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex